Verstuur een e-mail naar sales@humanohair.nl onder vermelding van uw naam, factuurnummer en de reden van retourzending.

* Producten kunnen binnen 14 dagen retour worden gezonden.
* Geld wordt retour gestort mits er aan de voorwaarden wordt voldaan.
* Kosten voor retourzendingen zijn voor de koper tenzij er door Humano Hair een onjuiste levering is gedaan.
* Retour zendingen worden uitlsuitend in behandeling genomen wanneer deze ongeopend en onbeschadigd zijn.
* Geopende en/of beschadigde producten worden niet retour genomen en op kosten van de klant weer terug gestuurd.
* Niet aangetekend retourzenden is voor risico van de koper.
* Humano Hair is niet verantwoordelijk voor de vermissing of vertraging van een retourzending.
* Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet door Humano Hair geaccepteerd.
* De koper dient de artikelen dusdanig te verpakken dat beschadiging wordt vermeden.

Het retour adres is:
J.L. van Rijweg 68
2713 JA
Zoetermeer
Nederland